Hình ảnh giao lưu tiếng Việt của các lớp năm học 2017-2018
Hình ảnh giao lưu tiếng Việt của các lớp năm học 2017-2018

Ngày 9 tháng 2 vừa qua, nhà  trường đã tổ chức hoạt động giao lưu tiếng Việt giành cho khối 3,4,5. Đây là một hoạt động rất bổ ích và thiết thực nhằm hỗ trợ Tiếng Việt cho HS dân tộc ở tất cả các môn học; trong buổi giao lưu có rất nhiều lớp đã trổ tài thể hiện bằng tiểu phẩm rất đặc sắc và đầy cảm súc....